За нас

Мисия и цели

Ние внедряваме високо технологично оборудване, партнираме на водещи световни производители и инвестираме във висока квалификация на кадрите - така осигуряваме най-добрите комплексни решения за своите клиенти.

 

Дейността ни съчетана с нашата коректност и точност ни превръща в надежден бизнес партньор, който повишава конкурентноспособността на клиентите си и работи пряко за успеха на техния бизнес.

 

Фирмената политика на "Банк Тех Сис" ООД е подчиненана две основни цели:

 

- Максимално да удовлетворим потребностите на нашите клиенти, като им предложим пълен пакет оборудване, услуги и цялостни комплексни решения в сферата на банковите технологични системи, касовите и разплащателни операции.

 

Да допринесем за създаването на модерна банкова технологична инфраструктура на страната ни.

 

- Стратегията, която следваме за постигането на тези цели акцентира преди всичко върху: Задълбочен анализ на потребностите на всеки клиент, въз основа на който му предлагаме най-подходящото за него решение;

 

Използване на най-добрите продукти от най-добрите производители; Инвестиции в обучението на нашите експерти и специалисти с цел поддържане на висококвалифициран екип;

 

Осигуряване на необходимата сервизна и системна поддръжка; Непрекъснато разширяване на номенклатурата и повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;

 

Концентрация на усилията върху маркетинг действията - рекламата, пласмената система и обслужване на клиентите;

 

Интензивно използване на вече осъществени инвестиции и опит, както и тяхното по-нататъшно обогатяване, разширяване и инновиране.


Откаде разбрахте за нас?

Интернет

Приятел/колега

Медиите

Google