Консултански услуги

Банк Тех Сис ООД разполага със сериозен екип от експерти, които консултират клиентитепри вземането на решения относно проектирането, изграждането и поддръжката на технологична инфраструктура в техните организации

Консултанските услуги на компанията включват:

  • Пеоучване и оценка на текущото състояние на технологфичната инфраструктура на клиента - проблеми и потребности
  • Консултации, свързани с проектиране и планиране на необходимото оборудване
  • Консултации за осигоряване на надеждност на внедрените технологични системи.
  • Препоръки за ефективно управление