Сервизна поддръжка

Гаранционното обслужване

Гаранционния срок се определя индивидуално, въз основа на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент.. По време на този срок всички технически дефекти и повреди ще бъдат отстранени от нашия Сервизен Център напълно безплатно – при условие правилната експлоатация на устройството от страна на клиента .

 

Предварителна проверка и подготовка на техниката

Всички доставяни и от нас продукти преминават през обстойни проверки преди да бъдат предадени на клиентите ни. Качеството на оборудването се контролира при получаване в склада, както и преди извършване на покупката ви. Може да бъдете абсолютно сигурни в качеството на закупеното от нас оборудване.

Сервизната дейност е усигорена с необходимата апаратура, инструменти, транспорт и комуникацион

 

Сервиз и поддръжка

Фирма Банк Тех Сис ООД предлага пълна гама от услуги за гаранционно и следгаранционно обслужване и поддръжка, включително ремонт и персонализиране на почти всички видове банково оборудване.

>> Предварителна проверка и подготовка на техниката

>> Гаранционно обслужване

>> Превантивна профилактика и следгаранционно обслужване

>> Комплексно абонаментно техническо обслужване

>> Основни ремонти

 

Превантивна профилактика и извънгаранционно обслужване

След изтичане на гаранционния срок, ако възникне необходимост винаги можете да разчитате на нас. Нашият Сервизен Център, както и регионалните ни сервизи, разполагат с необходимите материални ресурси и високо квалифициран инженерен персонал за извършване на комплексни ремонти и обслужване на специализирано банково оборудване.

Извършваме ремонти на всякакви банкнотоброячни, монетоброячни и сортиращи машини и системи, закупени от нас. Сервизната дейност е обезпечена чрез установени доставки на оригинални резервни части и компоненти от производители и от партньори – за недоставяно от нас оборудване.

Чрез своята сервизна мрежа в цялата страна фирма Банк Тех Сис ООД предоставя услуги за превантивна профилактика и извънгаранционна поддръжка и ремонт на всякакво банково оборудване, калибриране и настройка на монетоброячни и банкнотоброячни и сортиращи машини, адаптация на автоматични детектори към новите банкноти и др.

 

Комплексно абонаментно техническо обслужване

Нашата специална услуга е абонаментно техническо обслужване и превантивна поддръжка според сключен договор. В договора се упоменава с какъв интензитет ще се провежда ( ежемесечно или на тримесечие, в зависимост от условията на работа и натовареността на техниката) абонаментно техническо обслжване. Наборът от услуги, предлагани в рамките на споразумението включва:

– Редовното профилактично обслужване на техниката на място при клиента;

– Диагностика на възможни проблеми;

– Минимално време за реакция от наша страна при възникнала повреда

– обикновено в същия ден при подаден сигнал;

– Извънгаранционни ремонти на оборудване;

– Доставка на резервни части на преференциални цени.

– Софтуерна актуализация на валутни детектори и банкнотоброячни машини

-Срокът на договора се определя индивидуално, въз основа на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент.

 

Поддръжка

В зависимост от нуждите на клиента нашият екип за техническа поддръжка предлага разнообразие от техническа помощ.

>> Спешна техническа помощ

>> Посещения за техническо обслужване

>> Абонаментно бслужване на базата на сключен договор

>> Доставка на оборудване

>> Безплатна консултация в нашия Сервизен Център

 

Посещения за техническо обслужване

Свържете се с най-близкия център за обслужване, и нашите инженери ще извършат всички необходими услуги за нормалното функциониране на вашето оборудване

 

Абонаментно бслужване на базата на сключен договор

Можете да сключат споразумение за техническа поддръжка на вашето оборудване. Ще ви предложим гъвкава система на отстъпки.